Kyokushin Karate

Masutasu Oyama

Olika karatestilar har utvecklats i stort sett under hela 1900-talet. Vår karatestil heter kyokushin, “den yttersta sanningen”. Kyokushin grundades 1957 av Masutatsu Oyama (1923-1994) men kom till Sverige först i slutet på 60-talet och var då en av de allra första etablerade karatestilarnan i landet. Idag är kyokushin karate spritt över hela världen, och i Sverige finns ca 30 klubbar.

Karate

Karate är en kampform som bygger på kombinationer av slag, sparkar, blockeringar och förflyttningar. Karate härstammar från mycket gamla kamp- och självförsvarssystem som utvecklades på 300-talet i Indien, och som på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet utvecklades dessa vidare till karate på den japanska ön Okinawa. Genom tiderna har det arbetats fram en mängd olika kombinationer, attacker och försvar.

Osu no Seishin

Kyokushin har en filosofi, ett ordspråk som lyder ”Osu no Seishin” vilket betyder ”viljan till tålmodighet”. Att kämpa och att aldrig ge upp är den viktigaste betonade egenskapen i Kyokushin karate.

Masutatsu Oyama föddes i Korea 1923 och började vid 9 år ålder träna kempo. Hans ovana att ofta hamna i bråk ledde till att han behövde ett miljöombyte varför han 1938, 15 år gammal flyttade till Japan för att studera. Där fick han också tid att träna Judo, men det var karate som fascinerade honom mest, så han blev medlem i en karate skola som leddes av Gichin Funakoshi. Oyama tränade hårt varje dag och graderades till Nidan, 18 år gammal. Det stod klart för honom att denna karatestil inte kunde ge vad han sökte efter. Vid krigsslutet tillbringade han ett år på berget Minobu med att träna. Under denna tid bodde han isolerad i ett tempel. Det var efter detta år av träning som han tävlade i ett all-japanskt mästerskap och vann överlägset. Efter denna händelse bestämde han sig för att ägna sitt liv åt karate. Han isolerade sig återigen, men den här gången under nästan två år på berget Kiyosomi för att under extremt hård träning och svåra förhållanden utveckla sig själv och träna sin karate, som kom att kallas Kyokushin, den yttersta sanningen. 1949 återvände han från berget och bosatte sig i närheten av ett slakthus. Där fick han möjlighet att testa kraften i sina tekniker på några av de tjurar som väntade på slakt. Han blev känd för sin förmåga att slå av hornen. Han sa att han gjorde detta för att övertyga världen om kraften i karate.

Dojo Kun var skriven av Sosai Oyama med assistans från Eiji Yoshikawa, författaren av Musashi.

  1. Vi skall träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.
  2. Vi skall noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.
  3. Vi skall med en sann och okuvligt karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.
  4. Vi skall vinnlägga oss om höviskhet, respektera vara seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.
  5. Vi skall vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.
  6. Vi skall förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.
  7. Vi skall hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den yttersta sanningens väg.