Gör din röst hörd!

  • Medlemsmöte: 1/2 kl kl 18:00
  • Nomineringsmöte: 1/2 kl 18:30
  • Årsmöte: 15/2 kl 18.00 

Samtliga möten äger rum på klubben, TV rummet längst bort i korridoren.

Gör din röst hörd, berätta vad du tycker är bra och vad som behöver förbättras. Det är vi tillsammans som gör klubben till vad den är!

Har du förslag på någon som du vill se i styrelsen eller är du själv intresserad?

Maila din nominering till info@huskvarna-karate.se

Positioner att nominera till:

  • Orförande (2år)
  • Sekreterare (1år)
  • Ledamot (minst 2st) (1år)
  • Revisor och vice revisor (1år)

//Styrelsen